Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wytyczne 4/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
Wytyczne 4/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO ‒ wersja do konsultacji publicznych (w języku angielskim)
Wytyczne 8/2022 w sprawie identyfikacji organu wiodącego dla administratora i podmiotu
Wytyczne 8/2022 w sprawie identyfikacji organu wiodącego dla administratora i podmiotu przetwarzającego – wersja po konsultacjach publicznych
„Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”
To temat tegorocznej konferencji, jaką organizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych w ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie online odbędzie się 28 stycznia i będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO.  Celem
DKN.5131.56.2021
Na podstawie art. 104 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 7 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Oświadczenie EROD dotyczące końca okresu przejściowego Brexit
Oświadczenie Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące końca okresu przejściowego Brexit.
§ ZSZZS.440.632.2018
14 marca 2019 r.
Dane dotyczące zdrowia, Udostępnienie danych, Zdrowie, Sektor publiczny, Sektor prywatny,
(DOLIS/DEC-2/17/360, 366) w sprawie ich skargi dotyczącej przetwarzania przez S. sp. z o.o., prowadzącą zakład leczniczy o oznaczeniu NZOZ [...], Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w G. oraz Wojewodę [...] danych osobowych ich oraz ich małoletniego syna A.S., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani K.S. i Pana A.S., zwanych dalej Skarżącymi, na przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych ich małoletniego syna A.S., dotyczących
Jakie gwarancje niezależności zostały przyznane IOD w przepisach RODO?
Inspektorzy ochrony danych – bez względu na to, czy są pracownikami administratora, czy też nie – powinni być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny (motyw 97 RODO). W celu zapewnienia niezależności inspektorowi ochrony dan