Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wytyczne 7/2022 w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych
Wytyczne 7/2022 w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych
§ DKN.5131.12.2020
19 stycznia 2023 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Analiza ryzyka, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sądy,
Podmioty przetwarzające dane osobowe zobligowane są nie tylko do zapewnienia zgodności z wytycznymi ww. rozporządzenia poprzez jednorazowe wdrożenie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa, ale również do zapewnienia ciągłości monitorowania poziomu zagrożeń oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie poziomu oraz adekwatności wprowadzonych
Pomimo tej świadomości Sąd jednak nie wdrożył technicznych środków mających zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Administrator przed wystąpieniem naruszenia ochrony danych osobowych poprzestał na wdrożeniu wyłącznie organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
§ DKN.5131.28.2023
12 marca 2024 r.
Rejestr czynności przetwarzania, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Środki techniczne i organizacyjne, Bankowość, Sektor prywatny,
się rekomendacje dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.
Ww. wytyczne zaktualizowały i uzupełniły Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 (Wp250 rev.01), przyjęte w dniu 3 października 2017 r.
Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 zatwierdzone przed EROD
Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 zatwierdzone przed EROD dostępne są na tej stronie
Wytyczne 03/2022 w spr. zwodniczych wzorców projekt. w interfejsach platform mediów społeczn...
Wytyczne 03/2022 w sprawie zwodniczych wzorców projektowych w interfejsach platform mediów społecznościowych: jak je rozpoznać i ich unikać
Wytyczne 04/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
Wytyczne 04/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
Wytyczne 9/2022 w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
Wytyczne 9/2022 w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
Prezes UODO ponownie ukarał spółkę Morele.net
Prezes UODO jeszcze raz przeanalizował naruszenie przepisów RODO w Morele.net w związku z dużym wyciekiem danych i ponownie ukarał administratora. Tym razem kara wyniosła ponad 3,8 mln zł  Po tym jak Naczelny Sąd Administracyjny 9 lutego 2023 r. uc