Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.45.2022
14 marca 2023 r.
Ryzyko, Wysokie ryzyko, Zgłaszanie naruszeń, Zawiadomienie osób, Negatywne skutki naruszenia, Policja/prokuratura,
ich bezpieczeństwo.
  [1] Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, przyjęte w dniu 3 października 2017 r., ostatnio zmienione i przyjęte w dniu 6 lutego 2018 r., zatwierdzone przez Europejską
Czy inspektor ochrony danych powinien być wyznaczany na podstawie takich samych kwalifikacji jak było to w przypadku administratora bezpieczeństwa informacji?
Wymogi stawiane inspektorom ochrony danych przez przepisy RODO są podobne do tych stawianych wcześniej ABI, ale nie są identyczne. Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, osoba powoływana na stanowisko ABI powinna była pos
Jakie gwarancje niezależności zostały przyznane IOD w przepisach RODO?
Inspektorzy ochrony danych – bez względu na to, czy są pracownikami administratora, czy też nie – powinni być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny (motyw 97 RODO). W celu zapewnienia niezależności inspektorowi ochrony dan
§ ZSOŚS.440.26.2018.I
04 września 2018 r.
Dane dotyczące zdrowia, Prawa osoby, której dane dotyczą, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Charakter naruszenia, Sądy,
Ponadto we wniosku zawarte zostały dane dotyczące wyroku skazującego wydanego wobec S. K. W konsekwencji, jak twierdzi Skarżąca, ujawnienie jej danych osobowych stanowiło naruszenie przepisów prawa.
S. z dnia […] listopada 2014 roku o sygnaturze […], wyjaśnień Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji P. W. z dnia […] grudnia 2014 r. o sygnaturze […], wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w O. J.
Rekordowa kara dla administratora za naruszenie ochrony danych
Na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 4,9 mln zł. za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryf
§ DS.523.1436.2022
23 listopada 2022 r.
Podstawy prawne, Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie, Upomnienie,
Korzystała przy tym z funkcjonalności wdrożonego w W. systemu teleinformatycznego A., który zapewnia dostęp do listy zwolnień. W następstwie dokonanej przez Panią (…) K.
Zgodnie z kolei  z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.
DKN.5130.2215.2020
Na podstawie art. 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 7 ust. 1, art. 60, art. 101 i 103 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 
Wytyczne 8/2022 w spr. identyfikacji wiodącego org. nadzorczego admin. lub podmiotu przetwarzającego
Wytyczne 8/2022 w spr. identyfikacji wiodącego org. nadzorczego admin. lub podmiotu przetwarzającego