Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Rekordowa kara dla administratora za naruszenie ochrony danych
Na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 4,9 mln zł. za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryf
§ DS.523.1436.2022
23 listopada 2022 r.
Podstawy prawne, Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie, Upomnienie,
Korzystała przy tym z funkcjonalności wdrożonego w W. systemu teleinformatycznego A., który zapewnia dostęp do listy zwolnień. W następstwie dokonanej przez Panią (…) K.
Zgodnie z kolei  z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.