Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ ZSOŚS.440.26.2018.I
04 września 2018 r.
Dane dotyczące zdrowia, Prawa osoby, której dane dotyczą, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Charakter naruszenia, Sądy,
Ponadto we wniosku zawarte zostały dane dotyczące wyroku skazującego wydanego wobec S. K. W konsekwencji, jak twierdzi Skarżąca, ujawnienie jej danych osobowych stanowiło naruszenie przepisów prawa.
S. z dnia […] listopada 2014 roku o sygnaturze […], wyjaśnień Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji P. W. z dnia […] grudnia 2014 r. o sygnaturze […], wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w O. J.
§ DKN.5131.16.2021
14 października 2021 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zabezpieczenie danych, Bankowość, Sektor prywatny,
Podkreślić jednocześnie należy,  że w Wytycznych WP250, na które powołuje się Administrator, znajdują się rekomendacje Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące wymogu zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu.
ich bezpieczeństwo.
§ ZSOŚS.440.13.2018
13 lipca 2018 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Sądy,
Gabriela Boduena 3/5,  umarzam postępowanie  Uzasadnienie Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (aktualnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych), wpłynęła skarga Pana M.
W nawiązaniu do wniosku dotyczącego, „wskazania środków prawnych i technicznych, dzięki którym będzie można nadal monitorować, gdzie znajdują się dane, dokąd zostały przekazane” podkreślić trzeba, że do ustawowo określonych kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie należy udzielanie porad prawnych.
§ DKE.440.28.2021
21 kwietnia 2021 r.
Zabezpieczenie danych, Telekomunikacja,
odpowiednich polityki, procedur i instrukcji.
o nazwach: „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych N.
§ ZSZZS.440.310.2018
30 stycznia 2019 r.
Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie,
Jak wykazano, zgodnie z obowiązującym prawem, Przychodnia jest zobowiązana do przygotowania sprawozdania dotyczącego przeprowadzonych szczepień ochronnych i sporządzenia imiennego wykazu osób, które się od szczepień ochronnych uchylają, by umożliwić Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem tego obowiązku oraz jego efektywną
 
§ ZSOŚS.440.156.2018
05 kwietnia 2019 r.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
J., zwanego dalej „Skarżącym”, dotycząca naruszenia prawa do ochrony danych osobowych przez Prezesa Sądu Okręgowego [...] w W.
  [1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/