Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKE.561.21.2020
19 listopada 2020 r.
Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,
Cz. do strachu nad prawidłowym zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno rodziny, gości a także finansów Spółki. W piśmie z […] października 2020 r. Pani L.
. […], poprosiła o zrozumienie trudnej dla niej sytuacji związanej z ww. zdarzeniem (zakup i wdrożenie nowych dysków), a także uwzględnienia jej trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej, w szczególności związaną z epidemią COVID-19.
§ ZSPU.440.486.2019
20 sierpnia 2019 r.
Administrator, Kościoły/związki wyznaniowe,
.: „(…) na podstawie art. 17 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w dniu […] kwietnia 2019 r. złożyłam osobiście (…) wniosek o usunięcie moich danych osobowych ze […] Nie uczęszczam na spotkania […] od około 5 lat, nie chcę, aby jakiekolwiek dane osobowe dotyczące mojej osoby były tam przechowywane.”
  Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
§ ZSPR.440.783.2018
10 grudnia 2018 r.
Obowiązek informacyjny, Bankowość,
S.A w tym sprawdzenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych i celu, w jakim są gromadzone oraz zasad i trybu realizowania obowiązku informacyjnego; zobowiązanie B.
[1] ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) (dalej jako ustawa o ochronie danych z 2018 r.
§ DKN.5131.5.2020
09 grudnia 2020 r.
Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Zawiadomienie osób, Środki techniczne i organizacyjne, Ubezpieczyciele,
Może nastąpić naruszenie dotyczące poufności danych polegające na omyłkowym ujawnieniu danych osobowych stronie trzeciej, zgodnie z definicją w art. 4 pkt 10, lub innemu odbiorcy.
Stwierdzone naruszenie miało związek z brakiem wdrożenia lub nieprawidłowym wdrożeniem przez Spółkę środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo danych, tj. weryfikacji adresów mailowych wskazywanych przez klientów czy szyfrowania plików zawierających dane osobowe, które są przesyłane w wiadomościach elektronicznych
5 6 7 8 9