Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
38. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD
W dniach 13-14 czerwca 2019 roku w Strasburgu odbyło się 38. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitet T-PD), w którym udział wzięła Urszula Góral -
DKN.5130.2215.2020
Na podstawie art. 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 7 ust. 1, art. 60, art. 101 i 103 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 
§ DKE.440.28.2021
21 kwietnia 2021 r.
Zabezpieczenie danych, Telekomunikacja,
odpowiednich polityki, procedur i instrukcji.
o nazwach: „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych N.
DKN.5131.8.2022
Na podstawie art. 104 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 7, art. 60 i art. 102 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
Rekomendacja Rady Europy z dnia 1 kwietnia 2015
W dniu 1 kwietnia 2015 r. przyjęto Rekomendację CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnieniaokreślającą zasady, które wszystkie 47 krajów członkowskich powinny w
66. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 14‒15.06.2022 r.
Bruksela, 16 czerwca ‒ EROD przyjmuje wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych i wiążącą decyzję na podstawie art. 65 w sprawie sporu dotyczącego sprawy Accor. Art. 46 ust. 2 lit. f) RODO wprowadza zatwierdzone mechaniz