Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ ZSOŚS.440.26.2018.I
04 września 2018 r.
Dane dotyczące zdrowia, Prawa osoby, której dane dotyczą, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Charakter naruszenia, Sądy,
Ponadto we wniosku zawarte zostały dane dotyczące wyroku skazującego wydanego wobec S. K. W konsekwencji, jak twierdzi Skarżąca, ujawnienie jej danych osobowych stanowiło naruszenie przepisów prawa.
S. z dnia […] listopada 2014 roku o sygnaturze […], wyjaśnień Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji P. W. z dnia […] grudnia 2014 r. o sygnaturze […], wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w O. J.
Rekordowa kara dla administratora za naruszenie ochrony danych
Na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 4,9 mln zł. za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryf
§ DS.523.1436.2022
23 listopada 2022 r.
Podstawy prawne, Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie, Upomnienie,
Korzystała przy tym z funkcjonalności wdrożonego w W. systemu teleinformatycznego A., który zapewnia dostęp do listy zwolnień. W następstwie dokonanej przez Panią (…) K.
Zgodnie z kolei  z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.
DKN.5130.2215.2020
Na podstawie art. 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 7 ust. 1, art. 60, art. 101 i 103 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 
Wytyczne 8/2022 w spr. identyfikacji wiodącego org. nadzorczego admin. lub podmiotu przetwarzającego
Wytyczne 8/2022 w spr. identyfikacji wiodącego org. nadzorczego admin. lub podmiotu przetwarzającego
§ DKN.5131.16.2021
14 października 2021 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zabezpieczenie danych, Bankowość, Sektor prywatny,
Podkreślić jednocześnie należy,  że w Wytycznych WP250, na które powołuje się Administrator, znajdują się rekomendacje Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące wymogu zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu.
ich bezpieczeństwo.
§ DKE.440.28.2021
21 kwietnia 2021 r.
Zabezpieczenie danych, Telekomunikacja,
odpowiednich polityki, procedur i instrukcji.
o nazwach: „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych N.