Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.42.2022
19 grudnia 2023 r.
Administrator, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Sądy,
Trybunał uznał w tym wyroku, że „sprawowanie wymiaru sprawiedliwości” obejmuje „politykę informacyjną sądu” w celu zapewnienia relacji medialnej danej sprawy.
Wytycznych 9/2022 podkreślono, że zbiór różnych danych osobowych ma zazwyczaj bardziej wrażliwy charakter niż pojedyncze dane.
§ DKN.5131.43.2022
12 lipca 2023 r.
Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Sektor prywatny,
ich bezpieczeństwo.
Należy również podkreślić, że administrator skierował do Prezesa UODO zapytanie dotyczące kradzieży dokumentów z pulpitu jego laptopa za pomocą aplikacji UI.