Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ ZKE.440.22.2019
23 kwietnia 2020 r.
Udostępnienie danych, Telekomunikacja,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
§ DKN.5112.13.2020
24 sierpnia 2020 r.
Zgodność z prawem, Sektor publiczny,
Zgodnie z art. 15zzs ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych organ w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID
§ DKN.5131.53.2021
18 stycznia 2024 r.
Ryzyko, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Sektor prywatny,
dniu 21 lipca 2023 r. pytań dotyczyło również tego, czy nieuprawniony odbiorca danych objętych Bazą był również w posiadaniu danych dotyczących faktu bycia zaszczepionym lub nie przez osoby, których dane znalazły się w Bazie (przy czym organ nadzorczy poprosił Administratora o potwierdzenie, że informacje te odnosiły się do szczepień przeciwko COVID
Nie wiem czy informacje te odnosiły się do szczepień przeciwko COVID-19, bo tych konkretnych danych (dotyczących szczepień) ja nie gromadziłem”. Nadto w wyjaśnieniach, które wpłynęły do tutejszego urzędu w dniu 14 sierpnia 2023 r.
§ DKN.5101.25.2020
12 listopada 2020 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zabezpieczenie danych, Zdrowie, Sektor publiczny,
Konieczność pozyskania wnioskowanych danych osobowych uzasadniona była obawą przed narażaniem pracowników na zagrożenie w związku z COVID – 19; 3) odpowiedzi na wnioski złożone przez ww. podmioty przesyłane były drogą elektroniczną na wskazane przez nie adresy e-mail.
DKE.561.12.2022
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 7 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz
DKE.561.6.2022
Na podstawie art. 104 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 i art. 60ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., p
§ DKN.5131.50.2021
08 lutego 2023 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
H.) ustalili następujące okoliczności incydentu: W IV kwartale 2020 roku (…), w związku z nasilającą się pandemią COVID-19 zlecił ASI (M. H.) zapewnienie swoim pracownikom możliwości pracy zdalnej.
1 2 3 4 5