Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

§ ZKE.440.30.2019
08 maja 2020 r.
Udostępnienie danych, Sektor prywatny,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
obowiązywania przepisu art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy COVID-19, w przypadku jego uchylenia przed datą zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
§ DKE.561.21.2020
19 listopada 2020 r.
Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,
Także sytuacja związana z pandemią COVID-19 doprowadziły Panią L. Cz. do strachu nad prawidłowym zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno rodziny, gości a także finansów Spółki. W piśmie z […] października 2020 r. Pani L.
. […], poprosiła o zrozumienie trudnej dla niej sytuacji związanej z ww. zdarzeniem (zakup i wdrożenie nowych dysków), a także uwzględnienia jej trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej, w szczególności związaną z epidemią COVID-19.
§ ZKE.440.31.2019
08 maja 2020 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Bankowość,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15 zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
§ ZKE.440.79.2019
23 kwietnia 2020 r.
Obowiązek informacyjny, Bankowość,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
§ ZKE.440.47.2019
09 kwietnia 2020 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Marketing,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
§ ZKE.440.65.2019
23 kwietnia 2020 r.
Udostępnienie danych, Bankowość,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
§ ZKE.440.63.2019
30 kwietnia 2020 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Bankowość,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
§ DKE.561.17.2020
18 grudnia 2020 r.
Administrator, Sektor prywatny,
Ponadto, z uwagi na epidemię COVID-19 w okresie od marca 2019 r. do października 2020 r. […] był zamknięty. Ww. okoliczności sprawiły, że nie mógł on uczestniczyć w czynnościach związanych ze sprawą Skarżącej.
§ ZKE.440.11.2019
13 maja 2020 r.
Udostępnienie danych, Bankowość,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych