Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
GIODO uczestnikiem Dnia Bezpiecznego Internetu - 7 lutego 2012 r.
Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) po raz kolejny włączył się aktywnie w obchody tego Dnia. W związku z tym przedstawiciele GIODO wzięli udział w konferencji i targach organizowanych z tej okazji. Dz
Dzień Bezpiecznego Internetu - 8 lutego 2011 r.
„Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie” – pod takim hasłem 8 lutego 2011 r. obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. GIODO przyłączył się do tej edukacyjno-informacyjnej akcji poprzez udział w specjalnych targach towarzyszących obchodom t
O czym warto pamiętać nie tylko w Dniu Bezpiecznego Internetu
Nowe technologie są wszędzie i są niezbędne w dzisiejszym świecie. Należy jednak pamiętać, że niosą za sobą nie tylko szansę rozwoju i inne pozytywne aspekty, takie jak np. dostęp do źródeł wiedzy, rozrywki czy komunikacji społecznej w czasie rzeczyw
§ ZSPR.440.985.2019
11 lipca 2019 r.
Ryzyko, Sektor prywatny,
W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny:  1.
Każdy kto wypowiada się publicznie, poza Internetem, ma świadomość co do ewentualnych konsekwencji wypowiedzi, które naruszają podstawowe, ustawowo chronione prawa innych osób.
EROD uruchamia narzędzia do audytu stron internetowych
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) uruchomiła narzędzie do audytu stron internetowych, które może pomóc w analizie zgodności stron internetowych z prawem. Narzędzie zostało opracowane w ramach działania Grupy ekspertów wspierających EROD i może by
Czy administrator musi podać imię i nazwisko IOD na stronie internetowej?
Czy obowiązkowe jest opublikowanie imienia i nazwiska IOD na stronie internetowej administratora? Z jakich przepisów prawa wynika ten obowiązek? Podanie imienia i nazwiska inspektora ochrony danych na stronie internetowej podmiotu, który go wyznaczy
§ ZSPU.440.799.2018
18 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo,
Powyższe Sprawozdanie, pomimo naszych żądań pod adresem Zarządu […], nadal widnieje na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółdzielni i każdy, a nie tylko Spółdzielcy, kto ma dostęp do internetu może się z nim zapoznać”. W piśmie z dnia […] lutego 2019 r. Pan J.
[http …], a więc każdy kto ma dostęp do internetu mógł i nadal może się z tym Sprawozdaniem zapoznać i zidentyfikować (…)”. W toku postępowania przeprowadzonego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.
Unijny akt w sprawie danych: wspólna opinia EIOD i EROD
Podczas 64. posiedzenia plenarnego Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) i Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowali wspólną opinię dotyczącą proponowanego aktu w sprawie danych. Akt w sprawie danych ma na celu ustanowienie zharmonizow
§ ZSPR.421.2.2019
10 września 2019 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,
Prezes UODO, na podstawie zebranego materiału dowodowego, ustalił następujący stan faktyczny sprawy: Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
" href="#_ftnref2">[2] https://www.owasp.org/images/7/72/OWASP_Top_10-2017_%28en%29.pdf.pdf [3] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63b.pdf  
Na jaką przynętę dasz się złapać? Webinarium UODO i UKE [aktualizacja]
Urząd Ochrony Danych Osobowych i Urząd Komunikacji Elektronicznej 13 kwietnia 2023 r. zorganizował bezpłatne webinarium pod hasłem „Na jaką przynętę dasz się złapać?” dla nauczycieli oraz uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowy
1 2 3 4 5