Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
GIODO uczestnikiem Dnia Bezpiecznego Internetu - 7 lutego 2012 r.
Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) po raz kolejny włączył się aktywnie w obchody tego Dnia. W związku z tym przedstawiciele GIODO wzięli udział w konferencji i targach organizowanych z tej okazji. Dz
Dzień Bezpiecznego Internetu - 8 lutego 2011 r.
„Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie” – pod takim hasłem 8 lutego 2011 r. obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. GIODO przyłączył się do tej edukacyjno-informacyjnej akcji poprzez udział w specjalnych targach towarzyszących obchodom t
O czym warto pamiętać nie tylko w Dniu Bezpiecznego Internetu
Nowe technologie są wszędzie i są niezbędne w dzisiejszym świecie. Należy jednak pamiętać, że niosą za sobą nie tylko szansę rozwoju i inne pozytywne aspekty, takie jak np. dostęp do źródeł wiedzy, rozrywki czy komunikacji społecznej w czasie rzeczyw
Internetowy identyfikator do personalizacji reklam jest daną osobową
Orzeczenie TSUE potwierdza prawidłową praktykę organu nadzorczego w zakresie uznawania identyfikatorów za dane osobowe. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 7 marca 2024 r. w sprawie C-604/22 IAB Europe nie jest konieczna
§ ZSPR.440.985.2019
11 lipca 2019 r.
Ryzyko, Sektor prywatny,
W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny:  1.
Każdy kto wypowiada się publicznie, poza Internetem, ma świadomość co do ewentualnych konsekwencji wypowiedzi, które naruszają podstawowe, ustawowo chronione prawa innych osób.
EROD uruchamia narzędzia do audytu stron internetowych
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) uruchomiła narzędzie do audytu stron internetowych, które może pomóc w analizie zgodności stron internetowych z prawem. Narzędzie zostało opracowane w ramach działania Grupy ekspertów wspierających EROD i może by
§ DKN.5131.26.2023
30 listopada 2023 r.
Administrator, Integralność i poufność, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Analiza ryzyka, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Szkolnictwo,
Inne środki bezpieczeństwa w organizacji, pośrednio związane z systemem: […]”.3. Charakter i przebieg naruszenia ochrony danych osobowych.
W związku z tym, iż kontrola dostępu do zgromadzonych przez SGH danych osobowych została wyłączona na skutek opisanego wyżej błędu, prowadzący do nich adres URL stał się ogólnodostępny ze względu na możliwość odnalezienia go w zasobach sieci Internet, udostępnianych przez wyszukiwarkę Z.
§ ZSPU.440.799.2018
18 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo,
Powyższe Sprawozdanie, pomimo naszych żądań pod adresem Zarządu […], nadal widnieje na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółdzielni i każdy, a nie tylko Spółdzielcy, kto ma dostęp do internetu może się z nim zapoznać”. W piśmie z dnia […] lutego 2019 r. Pan J.
[http …], a więc każdy kto ma dostęp do internetu mógł i nadal może się z tym Sprawozdaniem zapoznać i zidentyfikować (…)”. W toku postępowania przeprowadzonego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.
Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://uodo.gov.pl/
Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://uodo.gov.pl/ Urząd Ochrony Danych Osobowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
1 2 3 4 5