photo
01.02.2019

Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, 12 lutego 2019 r.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa zaprasza na szkolenie „Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680”, adresowane do inspektorów ochrony danych (IOD), które odbędzie się 12 lutego 2019 r. w Warszawie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wchodzi w życie z 6 lutego 2019 r.

Podczas szkolenia inspektorzy danych osobowych dowiedzą się, w jakich przypadkach organy powołane do zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, powinny stosować przepisy RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a w jakich wchodzącej w życie 6 lutego 2019 r. ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (wdrażającej tzw. dyrektywę policyjną). Odpowiemy także na pytania, jakie konsekwencje ma to dla administratorów i jakie ciążą na nich obowiązki, w tym te dotyczące zabezpieczenia danych.

Warunki udziału

Szkolenie jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie inspektorzy ochrony danych poszczególnych podmiotów. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, a o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na szkolenie została zakończona.

Formularz rejestracyjny jest otwarty do chwili wyczerpania miejsc. Brak aktywnego linku rejestracyjnego jest jednoznaczny z zamknięciem rejestracji na szkolenie. Nie przewidujemy listy rezerwowej.

W sytuacji pełnienia funkcji IOD w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej, rejestracji należy dokonać raz, a w polu „Nazwa instytucji” wpisać wszystkie instytucje, w których pełniona jest funkcja inspektora ochrony danych.

Potwierdzeniem pozytywnie zakończonej rejestracji jest fakt otrzymania wiadomości na podany w formularzu adres mailowy.

 

Uwaga!

Zarejestrowanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na to wydarzenie. Do osób zarejestrowanych 5 lutego 2019 r. zostanie przesłana informacja potwierdzająca bądź nie udział w szkoleniu. Szczegółowe informacje (w tym plan i miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną również 5 lutego 2019 r.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-02-01
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-02-01 11:02:40
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-03-22 13:56:29

Materiały do pobrania

Pobierz plik Program szkolenia "Zasady przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680"
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-02-19 13:16:17
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2019-02-19 13:16:17
Pobierz plik Bezpieczeństwo danych osobowych
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user Andrzej Zieliński
date 2019-03-22 13:45:50
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-03-22 13:45:50
Pobierz plik Obowiązki administratora danych w świetle ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobwych
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user Katarzyna Hildebrandt
date 2019-03-22 13:45:50
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-03-22 13:45:50
Pobierz plik Praktyczne aspekty pracy IOD
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user ppłk SG Grzegorz Rawski
date 2019-03-22 13:45:50
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-03-22 13:45:50
Pobierz plik Rola i status inspektora ochrony danych w świetle przepisów wdrażających dyrektywę 2016/680
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-03-22 13:45:51
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-03-22 13:45:51
Pobierz plik Uprawnienia kontrolne Prezesa UODO w świetle przepisów wdrażających dyrektywę 2016/680
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user Katarzyna Hildebrandt
date 2019-03-22 13:45:51
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-03-22 13:45:51
Pobierz plik Zmiany w przepisach szczególnych - ustawa z 14. grudnia 2018 r. wdrażająca dyrektywę 2016/680
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user Andrzej Zielonka
date 2019-03-22 13:45:51
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-03-22 13:45:51
Pobierz plik Prezentacja - umowa powierzenia w działalności administratora danych osobowych z sektora policyjnego.II
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2019-04-16 10:49:35
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-04-16 10:49:35