Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Oświadczenie EROD dotyczące końca okresu przejściowego Brexit
Oświadczenie Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące końca okresu przejściowego Brexit.
Czy inspektor ochrony danych powinien być wyznaczany na podstawie takich samych kwalifikacji jak było to w przypadku administratora bezpieczeństwa informacji?
Wymogi stawiane inspektorom ochrony danych przez przepisy RODO są podobne do tych stawianych wcześniej ABI, ale nie są identyczne. Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, osoba powoływana na stanowisko ABI powinna była pos
DKN.5131.56.2021
Na podstawie art. 104 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 7 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Jakie gwarancje niezależności zostały przyznane IOD w przepisach RODO?
Inspektorzy ochrony danych – bez względu na to, czy są pracownikami administratora, czy też nie – powinni być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny (motyw 97 RODO). W celu zapewnienia niezależności inspektorowi ochrony dan
Jak skoordynować działania jednostek, by efektywnie pomagać dzieciom
Konrad Komornicki, Zastępca Prezesa UODO wziął udział w konferencji podsumowującej „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Katowicach. W konferencji wzięli udział między