Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.44.2022
09 maja 2023 r.
Administrator, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Zabezpieczenie danych, Sektor publiczny,
W wyjaśnieniach wskazano także, że wdrożenie procedury dotyczącej użytkowania przenośnych nośników pamięci w Urzędzie Miasta i Gminy W. miało miejsce (…) maja 2022 r. Do wyjaśnień z (…) września 2022 r.
Administrator w przedmiotowej analizie wskazał na wyciągnięte wnioski: „(…) ww. analiza przeprowadzona dla danych objętych naruszeniem oraz wszystkich możliwych zagrożeń dała pełny obraz na co zwrócić szczególną uwagę w jednostce, jakie zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa i pozwala na stworzenie dobrze działającej polityki bezpieczeństwa
Nie da się dobrze chronić danych bez odpowiednich zabezpieczeń
Niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz brak regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności zastosowanych środków jednym z powodów nałożenia przez
DKN.5131.56.2021
Na podstawie art. 104 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 7 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
„Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”
To temat tegorocznej konferencji, jaką organizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych w ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie online odbędzie się 28 stycznia i będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO.  Celem
Czy inspektor ochrony danych powinien być wyznaczany na podstawie takich samych kwalifikacji jak było to w przypadku administratora bezpieczeństwa informacji?
Wymogi stawiane inspektorom ochrony danych przez przepisy RODO są podobne do tych stawianych wcześniej ABI, ale nie są identyczne. Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, osoba powoływana na stanowisko ABI powinna była pos
§ ZSZZS.440.632.2018
14 marca 2019 r.
Dane dotyczące zdrowia, Udostępnienie danych, Zdrowie, Sektor publiczny, Sektor prywatny,
(DOLIS/DEC-2/17/360, 366) w sprawie ich skargi dotyczącej przetwarzania przez S. sp. z o.o., prowadzącą zakład leczniczy o oznaczeniu NZOZ [...], Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w G. oraz Wojewodę [...] danych osobowych ich oraz ich małoletniego syna A.S., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani K.S. i Pana A.S., zwanych dalej Skarżącymi, na przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych ich małoletniego syna A.S., dotyczących
Jakie gwarancje niezależności zostały przyznane IOD w przepisach RODO?
Inspektorzy ochrony danych – bez względu na to, czy są pracownikami administratora, czy też nie – powinni być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny (motyw 97 RODO). W celu zapewnienia niezależności inspektorowi ochrony dan