Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych.pdf
(WP 248) Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych
Zakres wytycznych W niniejszych wytycznych uwzględniono: - oświadczenie 14/EN WP 218 Grupy Roboczej Art. 296; - wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych 16/EN WP 2437; - opinię Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie ograniczenia celu 13/EN WP 2038; - normy międzynarodowe9.
Dalsze wyjaśnienia dotyczące tych pojęć zostaną przedstawione w przyszłych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących profilowania. 3.
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (WP 243).pdf
(WP 243) Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych
GR Art. 29 zawiera wytyczne dotyczące kryteriów i terminów użytych w artykule 37(1).
Jest zatem warunkiem niezbędnym w celu zapewnienia zgodności i przydatnym narzędziem przy rozliczalności. 37 Artykuł 24(1)(d), Rozporządzenie (WE) 45/2001. 21 5 ZAŁĄCZNIK – WYTYCZNE DOTYCZĄCE DPO: CO MUSISZ WIEDZIEĆ Celem niniejszego załącznika do wytycznych jest próba odpowiedzi
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych (WP 242).pdf
(WP 242) Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych
W opinii tej przedstawiono wytyczne dotyczące sposobu interpretacji i wdrożenia prawa do przenoszenia danych określonego w RODO. Ma ona na celu omówienie prawa do przenoszenia danych i zakresu jego stosowania.
, wytyczne, zalecenia, normy, specyfikacje i praktyki 36
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące certyfikacji i określania kryteriów certyfikacji.pdf
Wytyczne 1/2018 dot. certyfikacji i określania kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43
wiele sposobów wdrożenia art. 42 i 43.
Wytyczne dotyczące określania kryteriów certyfikacji Kryteria certyfikacji są integralną częścią mechanizmu certyfikacji.
Ikona pliku pdf Wytyczne_RzPP_i_UODO_2.pdf
Realizacja prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione
WYTYCZNE - WYCIĄG wytyczne ogólne • Kontakt na odległość (rozmowa telefoniczna, wideorozmowa) stanowi formę przekazania informacji pomiędzy zainteresowanymi.
Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, powinien uwzględnić w szczególności ryzyko, które wiąże się z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii.
Ikona pliku pdf Wytyczne GIODO dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach.pdf
Materiały edukacyjne VII edycji Programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
1 Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego w szkołach I. Informacje ogólne Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych jako materiał edukacyjny.
Natomiast prawo do ochrony informacji dotyczącej osoby ujęte w art. 51 Konstytucji, może być ograniczone m.in. gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku prawnego.
Ikona pliku pdf Wytyczne dot. rozpoznawania twarzy.pdf
Polska wersja wytycznych dotyczących rozpoznawania twarzy już dostępna
Powinno być prowadzone wyłącznie przez właściwe organy w zakresie bezpieczeństwa.
Te rekordy dotyczące procentowej niezawodności można łatwo udostępniać osobom fizycznym lub zainteresowanym klientom lub podmiotom korzystającym z technologii rozpoznawania twarzy, na przykład w postaci tablicy wskaźników, aby ułatwić im wybór co do nabycia i wdrożenia określonej technologii. 2.
Sprawozdanie EROD dla LIBE dotyczące wdrożenia RODO – 26.02.2019 r.
Sprawozdanie EROD dla LIBE (Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego) dotyczące wdrożenia RODO – 26.02.2019 r. (w języku angielskim).
Ikona pliku pdf Stosowanie technicznych środków bezpieczeństwa w aspekcie zgłoszeń naruszeń do UODO...pdf
Gdy dojdzie do naruszenia ochrony danych kluczowy jest czas reakcji, 14 stycznia 2019 r.
• administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym (w szczególności szyfrowanie).
Obsługa naruszeń – jak ją wdrożyć?