Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych.pdf
(WP 248) Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych
Zakres wytycznych W niniejszych wytycznych uwzględniono: - oświadczenie 14/EN WP 218 Grupy Roboczej Art. 296; - wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych 16/EN WP 2437; - opinię Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie ograniczenia celu 13/EN WP 2038; - normy międzynarodowe9.
Dalsze wyjaśnienia dotyczące tych pojęć zostaną przedstawione w przyszłych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących profilowania. 3.
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (WP 243).pdf
(WP 243) Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych
GR Art. 29 zawiera wytyczne dotyczące kryteriów i terminów użytych w artykule 37(1).
Jest zatem warunkiem niezbędnym w celu zapewnienia zgodności i przydatnym narzędziem przy rozliczalności. 37 Artykuł 24(1)(d), Rozporządzenie (WE) 45/2001. 21 5 ZAŁĄCZNIK – WYTYCZNE DOTYCZĄCE DPO: CO MUSISZ WIEDZIEĆ Celem niniejszego załącznika do wytycznych jest próba odpowiedzi
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych (WP 242).pdf
(WP 242) Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych
W opinii tej przedstawiono wytyczne dotyczące sposobu interpretacji i wdrożenia prawa do przenoszenia danych określonego w RODO. Ma ona na celu omówienie prawa do przenoszenia danych i zakresu jego stosowania.
, wytyczne, zalecenia, normy, specyfikacje i praktyki 36
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące certyfikacji i określania kryteriów certyfikacji.pdf
Wytyczne 1/2018 dot. certyfikacji i określania kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43
wiele sposobów wdrożenia art. 42 i 43.
Wytyczne dotyczące określania kryteriów certyfikacji Kryteria certyfikacji są integralną częścią mechanizmu certyfikacji.
Ikona pliku pdf Wytyczne GIODO dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach.pdf
Materiały edukacyjne VII edycji Programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
1 Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego w szkołach I. Informacje ogólne Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych jako materiał edukacyjny.
Natomiast prawo do ochrony informacji dotyczącej osoby ujęte w art. 51 Konstytucji, może być ograniczone m.in. gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku prawnego.
Sprawozdanie EROD dla LIBE dotyczące wdrożenia RODO – 26.02.2019 r.
Sprawozdanie EROD dla LIBE (Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego) dotyczące wdrożenia RODO – 26.02.2019 r. (w języku angielskim).
Warsztaty dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
W dniu 16 marca 2016 r. Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, uczestniczył w warsztatach pt. „W kierunku skutecznego i spójnego wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, które zo
Ikona pliku pdf Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku z art. 30 ust. 1 i 2 RODO.pdf
Rejestrowanie czynności przetwarzania
Jest to uzasadnione zwłaszcza w przypadkach, gdy koncepcje te obejmują wiele elementów i rozwiązań, które uszczegółowione są w innym miejscu, np. konkretnej dokumentacji, polityce lub procedurach.
bezpieczeństwa, takie jak lokalne rejestry zbiorów prowadzone przez administratorów bezpieczeństwa danych czy wykazy danych, które są przekazywane między poszczególnymi systemami bądź zbiorami danych.
Ikona pliku pdf Stosowanie technicznych środków bezpieczeństwa w aspekcie zgłoszeń naruszeń do UODO...pdf
Gdy dojdzie do naruszenia ochrony danych kluczowy jest czas reakcji, 14 stycznia 2019 r.
• administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym (w szczególności szyfrowanie).
Obsługa naruszeń – jak ją wdrożyć?