Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Sprawozdanie EROD dla LIBE dotyczące wdrożenia RODO – 26.02.2019 r.
Sprawozdanie EROD dla LIBE (Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego) dotyczące wdrożenia RODO – 26.02.2019 r. (w języku angielskim).
Wytyczne w sprawie mechanizmu kompleksowej współpracy przyjęte
EROD przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, czyli współpracy między wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy.  Ponadto Rada przyjęła wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społ
§ DKN.5130.3114.2020
22 kwietnia 2021 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Zabezpieczenie danych, Telekomunikacja, Sektor prywatny,
Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych oraz Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 Grupy Roboczej art. 29 (zwane dalej także „Wytycznymi”). Oznacza to, że Spółka miała możliwość zapoznania się z tymi dokumentami.
Spółka wskazała, że dokonała oceny wagi naruszeń ochrony danych osobowych według metodologii oceny stopnia naruszenia ochrony danych opracowanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).
§ DKN.5131.47.2022
18 lipca 2023 r.
Pracodawca, Administrator, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor publiczny,
Prezes UODO zwrócił się do Administratora między innymi o wskazanie, czy została opracowanawdrożona procedura dotycząca przetwarzania danych osobowych poza siedzibą Administratora, jeśli tak, to czy po naruszeniu ochrony danych osobowych została ona poddana aktualizacji (zwrócono się o przekazanie procedury w wersji obowiązującej przed
W ramach zaistniałego faktu w znowelizowanej treści polityki bezpieczeństwa danych osobowych w X. dodano stosowne zapisy (…) [zał. 22 do znowelizowanej polityki bezpieczeństwa (…)] (…)”.
§ DKN.5131.32.2023
20 grudnia 2023 r.
Podstawy prawne, Dane dotyczące zdrowia, Zgodność z prawem, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Negatywne skutki naruszenia, Zdrowie, Sektor publiczny,
Nie ulega bowiem wątpliwości, że opracowanie i prawidłowe wdrożenie w szczególności środków bezpieczeństwa o charakterze organizacyjnym, np. w postaci odpowiednich procedur, mogłoby zapobiec naruszeniu ochrony danych osobowych, które zostało zgłoszone Prezesowi UODO w dniu 9 sierpnia 2023 r.
Jednym z zaleceń sformułowanych po audycie jest „Opracować politykę bezpieczeństwa danych zgodną z RODO”. Raport wskazuje na konieczność dostosowania stopnia bezpieczeństwa operacji przetwarzania do stopnia ryzyka związanego z każdą z operacji.
EROD: Wytyczne w sprawie prawa dostępu do danych
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), podczas 59. posiedzenia plenarnego, przyjęła Wytyczne w sprawie prawa dostępu do danych oraz pismo w sprawie zgody stosowania plików cookie. Wytyczne przedstawiają różne aspekty prawa dostępu do danych i dostar
Długa współpraca administratora z podmiotem przetwarzającym nie daje gwarancji bezpieczeństwa danych
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 33 tys. zł na administratora, który utracił poufność danych osobowych. Ponadto organ nadzorczy nakazał mu zaprzestać powierzania przetwarzania danych podmiotowi,
1 2 3 4 5