Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wytyczne 4/2020 w sprawie lokalizacji i innych narzędzi ustalania kontaktów zakaźnych […]
Wytyczne 4/2020 w sprawie lokalizacji i innych narzędzi ustalania kontaktów zakaźnych w związku z pandemią COVID-19.
24. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 24.04.2020 r.
W dniu 24 kwietnia 2020 r. odbyło się 24. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, podczas którego Rada przyjęła odpowiedzi na następujące pisma: 1) pismo misji Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej – w odpowiedzi na które EROD a
Urząd nieczynny dla interesantów
Szanowni Państwo, z uwagi na działania prewencyjne w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa  oraz pracowników UODO uprzejmie informujemy, że Urząd nie będzie przyjmował Interesantów. Przypo
23. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 21.04.2020 r.
Podczas 23. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 21 kwietnia, Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła następujące wytyczne: 1. Wytyczne 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście wybuc
§ DKE.561.10.2020
29 grudnia 2020 r.
Administrator, Fundacje/stowarzyszenia,
Obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego w wyniku rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) powodowało, że z mocy prawa bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczynał się a 
bieg terminów rozpoczętych uległ zawieszeniu, stosownie do obowiązującego wówczas art. 15zzs ust. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
EROD o aplikacjach wspierających walkę z pandemią
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła podczas 21. posiedzenia plenarnego 2020 r. pismo dotyczące projektu wskazówek Komisji Europejskiej w sprawie aplikacji wspierających walkę z pandemią COVID-19. W swoim piśmie EROD zajmuje się w szczególności w
EROD o aplikacjach służących do ustalania kontaktów zakaźnych
Podczas 32. posiedzenia plenarnego, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenie w sprawie interoperacyjności aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych.   Posiedzenie odbyło się 16 czerwca 2020 r. EROD przyjęła oświadczenie w sprawie inter
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej
Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych? Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom? Środki kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą wymagały większej liczby osób pracujących zdalnie
42. Międzynarodowa Konferencja: Rezolucja w sprawie wyzwań w zakresie ochrony danych i pryw. [...]
Rezolucja w sprawie wyzwań w zakresie ochrony danych i prywatności pojawiających się w kontekście pandemii COVID-19 (wersja angielska)
Wytyczne 3/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych […]
Wytyczne 3/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście pandemii COVID-19.