Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Ikona pliku pdf wp260rev01_pl.pdf
(WP 260) Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy Rozporządzenia 2016/679
Ponadto omawiane informacje dotyczące prywatności powinny być opracowane indywidualnie dla danej aplikacji; generyczna informacja o polityce ochrony prywatności stosowanej przez przedsiębiorstwo będące właścicielem lub dystrybutorem Strona 9 z 45 aplikacji jest niewystarczająca.
Wytyczne GR29 dotyczące prawa do przenoszenia danych65.
Wytyczne dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679, WP259 rev.01
Wytyczne dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679, WP259 rev.01 (w języku polskim).
(WP 248) Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych
Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych są jednym z bardziej wyczekiwanych dokumentów Grupy Roboczej Art. 29. Ocena skutków dla ochrony danych – mimo że nie jest zupełnie nowym mechanizmem w systemie ochrony danych (czego przykładem są ch
Ikona pliku pdf Memorandum Sopockie dotyczące przetwarzania danych w chmurze.pdf
Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (Grupa Berlińska)
Dodatkowe wytyczne w sprawie dobrych praktyk 1. Wdrożenie CC powinno odbyć się w formie ostrożnych, wyważonych kroków, począwszy od informacji nie będących danymi szczególnie chronionymi ani poufnymi. 2. Przetwarzanie danych szczególnie chronionych9 z wykorzystaniem CC budzi dodatkowe obawy.
Audytor powinien być w pełni niezależny od dostarczyciela usług w chmurze oraz powinien poświęcić szczególną uwagę aspektom bezpieczeństwa związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych [...], WP248 rev.01
Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679, WP248 rev.01 (w języku polskim).
Ikona pliku pdf wp248 rev.01_pl.pdf
Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych [...], WP248 rev.01
Zakres wytycznych W niniejszych wytycznych uwzględniono: - oświadczenie 14/EN WP 218 Grupy Roboczej Art. 296; - wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych 16/EN WP 2437; - opinię Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie ograniczenia celu 13/EN WP 2038; - normy międzynarodowe9.
Dalsze wyjaśnienia dotyczące tych pojęć zostaną przedstawione w przyszłych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących profilowania. 3.
Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych 2016/679, WP242 rev.01
Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych 2016/679, WP242 rev.01 (w języku polskim - wraz z załącznikiem zawierającym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania).
Ikona pliku pdf Ramy kompetencji dotyczące ochrony danych osobowych dla uczniów - załącznik.pdf
38. Międzynarodowa Konferencja: Ramy kompetencji dotyczące ochrony danych osobowych dla uczniów [..]
W tym celu konieczne jest zrozumienie sprzętu komputerowego i infrastruktury technicznej systemów informatycznych wspierających wdrożenie.
.);  Znane jest mi pojęcie architektury informacji oraz gromadzenia, struktury i przetwarzania informacji;  Znam kluczowe zagrożenia IT; wiem, co obejmuje bezpieczeństwo cyfrowe i rozumiem potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i logicznego środowiska cyfrowego.
Ikona pliku pdf 1-2019.pdf
Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z RODO
Przyjęto Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 Wersja 2.0 4 czerwca 2019 r. [image: image0.jpg] Przyjęto 2 Wersja – przebieg Wersja 2.0 4 czerwca 2019 r.
Wskazówki dotyczące kodeksów postępowania jako narzędzi do przekazywania danych zgodnie z art. 40 ust. 3 RODO zostaną uwzględnione w osobnych wytycznych, które ma wydać EROD. 6.
Ikona pliku pdf Zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony danych zdaniem Polaków- Raport 28.05.2021.pdf
Co czwarty Polak boi się ataku cyberprzestępców
[image: image0.png] [image: image1.png] Zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony danych zdaniem Polaków – raport z badań krd.plchronPESEL.pl uodo.gov.pl 6 Kradzież danych w wyniku próby wyłudzenia poprzez oszustwo (fałszywe telefony, e-maile, SMS-y itp.)
Kradzież danych podczas włamania na Twój komputer lub telefon Wyciek danych z firm prywatnych Wyciek danych z instytucji państwowych 43,1% 23,4% 19,7% 13,7% Zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony danych zdaniem Polaków – raport z badań krd.plchronPESEL.pl uodo.gov.pl 7 Poinformował(a)bym media Ostrzegł(a)bym innych ludzi na forach internetowych