Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
XVI Dzień Ochrony Danych Osobowych w szkołach
Jedni, jak uczniowie Gminnej Szkoły Podstawowej z Oławy, wyruszą na wyprawę w „Poszukiwaniu cyfrowych śladów”. Inni, np. uczniowie starszych klas łódzkiego MIKRONA, będą na lekcjach języka angielskiego uczyć się wyjaśniać, jak zabezpieczyć dane osobo
§ DKE.523.29.2021
01 lipca 2021 r.
Udostępnienie danych, Sektor prywatny,
Przyjęcie przeciwnego stanowiska skutkowałoby bezzasadną ochroną tego, kto mógł dopuścić się bezprawnej ingerencji w sferę prawnie chronionych interesów innej osoby (zwłaszcza przekonany o anonimowości, jaką gwarantuje mu sieć Internet) przed ewentualną odpowiedzialnością za jego działania.
Każdy kto wypowiada się publicznie, poza Internetem, ma świadomość co do ewentualnych konsekwencji wypowiedzi, które naruszają podstawowe, ustawowo chronione prawa innych osób.
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych w ramach programu Twoje dane – Twoja sprawa
Urząd Ochrony Danych Osobowych, w ramach programu Twoje dane – Twoja sprawa, zorganizuje webinarium oraz grę terenową przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Inicjatywy będą realizowane w ramach obchodów osiemnastej edycji Dnia Ochrony Danych Os
§ ZSPR.440.985.2019
11 lipca 2019 r.
Ryzyko, Sektor prywatny,
Przyjęcie przeciwnego stanowiska skutkowałoby bezzasadną ochroną tego, kto mógł dopuścić się bezprawnej ingerencji w sferę prawnie chronionych interesów innej osoby (zwłaszcza przekonany o anonimowości, jaką gwarantuje mu sieć Internet) przed ewentualną odpowiedzialnością za jego działania.
Każdy kto wypowiada się publicznie, poza Internetem, ma świadomość co do ewentualnych konsekwencji wypowiedzi, które naruszają podstawowe, ustawowo chronione prawa innych osób.
#RODO w edukacji: ochrona prywatności dzieci musi być priorytetem
Prywatność dzieci była wiodącym tematem spotkania "#RODO w edukacji”, które odbyło się 3 kwietnia 2019 r. w Sieradzu. Wydarzenie w Sieradzu było pierwszym i jedynym w województwie łódzkim spotkaniem z ochroną danych osobowych w szkole, ale kolejnym
64. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 04.05.2022 r.
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) i Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowały wspólną opinię dotyczącą proponowanego aktu w sprawie danych. EIOD i EROD z zadowoleniem przyjmują wysiłki podjęte w celu zapewnienia, aby akt w sprawie
Rekomendacja R(99) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich
Przyjęta przez Komitet Ministrów 23 lutego 1999 r. w czasie 660 spotkania Ministrów Delegatów. Ostrzega użytkowników Internetu, że nie jest to miejsce bezpieczne, a każda czynność wykonana w Internecie pozostawia ślady. Istniejące zabezpieczenia nigd
§ ZWAD.405.88.2018
20 grudnia 2018 r.
Wysokie ryzyko, Ubezpieczyciele,
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami naruszenia i wskazał następujące przykłady: możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej; zasugerowanie osobie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu
Zauważyć należy, że wbrew przeciwnemu stanowisku T., możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji – w celu pozyskania jak największej liczby klientów umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy, szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie
§ ZWAD.405.153.2018
21 grudnia 2018 r.
Wysokie ryzyko, Ubezpieczyciele,
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami naruszenia i wskazał następujące przykłady: możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej; zasugerowanie osobom ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu
Zauważyć należy, że wbrew przeciwnemu stanowisku T., możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji – w celu pozyskania jak największej liczby klientów umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy, szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie
Dzień Dziecka z UODO, czyli z Rodusiem chronimy dane osobowe [aktualizacja]
Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprosił uczniów klas 1-3 szkół podstawowych na e-lekcję pt. „Z Rodusiem chronimy dane osobowe”. Spotkanie online odbyło się 1 czerwca 2023 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Podczas spotkania uczniowi