Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wspólna opinia EROD i EIOD o wnioskach dot. przedłużenia unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19
Podczas 62. posiedzenia plenarnego Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) przyjęta została wspólna opinia EROD i EIOD  w sprawie wniosków Komisji Europejskiej dotyczących przedłużenia okresu obowiązywania obecnych regulacji dotyczących unijnego cyfr
42. Międzynarodowa Konferencja: Rezolucja w sprawie wyzwań w zakresie ochrony danych i pryw. [...]
Rezolucja w sprawie wyzwań w zakresie ochrony danych i prywatności pojawiających się w kontekście pandemii COVID-19 (wersja angielska)
§ DKE.561.5.2020
09 września 2020 r.
Administrator, Sektor publiczny,
., dotycząca nieprawidłowości w prowadzonej przez strażników miejskich kontroli przestrzegania przez te osoby obowiązku pozostawania w kwarantannie związanej z pandemią SARS-CoV-2 („COVID-19”). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą […].
Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
§ DKE.561.10.2020
29 grudnia 2020 r.
Administrator, Fundacje/stowarzyszenia,
Obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego w wyniku rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) powodowało, że z mocy prawa bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczynał się a 
bieg terminów rozpoczętych uległ zawieszeniu, stosownie do obowiązującego wówczas art. 15zzs ust. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
42. Międzynarodowa Konferencja Global Privacy Assembly, 2020
W dniach 13-15 października 2020 r. odbyła się sesja zamknięta Międzynarodowej Konferencji Global Privacy Assembly (GPA), po raz pierwszy w formie online. Gospodarzem wydarzenia był Sekretariat GPA, którego obsługę zapewnia Urząd Rzecznika Informacji
§ DKN.5110.3.2022
10 stycznia 2024 r.
Zawiadomienie osób, Sektor publiczny,
W tym dniu zamknięto kanał komunikacji z Ministrem Edukacji i Nauki służący do przesyłania danych oraz usunięto wszystkie dane posiadane przez C. w zakresie danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w zakresie szczepień przeciwko COVID-19.
W związku ze stanem epidemii, łatwością przenoszenia się wirusa SARS-CoV-2 oraz potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia jakie niesie ze sobą zarażenie wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, zaistniała potrzeba weryfikowania poziomu zaszczepienia przeciwko chorobie COVID-19 członków wspólnot uczelni umożliwiająca kierującym uczelniami organizację
§ ZKE.440.87.2019
14 maja 2020 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Marketing,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
- w dniu następującym po ostatnim dniu obowiązywania przepisu art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy COVID-19, w przypadku jego uchylenia przed datą zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
43. Międzynarodowa Konferencja Global Privacy Assembly, 2021
Gospodarzem tegorocznego wydarzenia był organ ochrony danych osobowych Meksyku (INAI). W tej najważniejszej corocznej międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie danych osobowych zrzeszającej organy ochrony danych i prywatności z całego świata w
„Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”
To temat tegorocznej konferencji, jaką organizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych w ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie online odbędzie się 28 stycznia i będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO.  Celem
1 2 3 4 5