Infolinia Urzędu 606-950-000

Trwają konsultacje załącznika do wytycznych w sprawie certyfikacji
Do 29 marca 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi do Załącznika 2 do Wytycznych 1/2018 w sprawie certyfikacji i identyfikacji kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43 Rozporządzenia 2016/679.
Przy sprzedaży węgla dochodzi do nadmiarowego pozyskiwania danych nabywców
Prezes UODO wystąpiła do Ministra Finansów z prośbą o zmianę przepisów, które wymuszają na sprzedawcach węgla zbieranie od nabywców zbyt szerokiego zakresu ich danych osobowych.
W oku kamery. Monitoring wizyjny – Prezes UODO wyjaśnia, jak go obecnie stosować
– Monitoring jest jedną z najbardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych i powinien być stosowany jedynie w sytuacji, gdy nie istnieją inne, mniej ingerujące w prywatność środki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa – tłumaczy w filmie edukacyjnym pt. „W oku kamery. Monitoring wizyjny” dr Edyta Bielak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ochrona danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych
Kościoły i związki wyznaniowe nie mają pełnej autonomii przy tworzeniu swoich regulacji o ochronie danych – muszą być one dostosowane do RODO. Dlatego Prezes UODO wspiera je przy tworzeniu tych regulacji. Te związki wyznaniowe, które nie zdecydowały się na wprowadzenie odrębnych regulacji o ochronie danych, muszą pamiętać, że całkowicie podlegają pod RODO - powiedziała Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa podczas briefingu prasowego poświęconemu problematyce danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych w świetle RODO.
Ruszyła Infolinia UODO dla IOD
Urząd Ochrony Danych Osobowych uruchomił specjalną infolinię dedykowaną inspektorom ochrony danych (IOD). Im wyższa jest fachowa wiedza i doświadczenie inspektora ochrony danych, tym większa szansa na zbudowanie w organizacji, która go wyznaczyła, skutecznego systemu ochrony danych osobowych.
4 wskazówki dla przedsiębiorców, jak nie dać się oszukać na RODO
Jeśli przedsiębiorca chce mieć pewność, że należycie stosuje prawo ochrony danych osobowych, powinien szukać lub potwierdzać swoje informacje w stanowiskach Prezesa UODO. To jeden ze sposobów, aby uniknąć oszustwa na RODO.
Dowód zawsze osobisty. Sprawdź, jak go chronić
– Najbardziej obawiamy się utraty dowodu osobistego. Niezależnie czy został skradziony, zgubiony lub czy pozwoliliśmy go skopiować, pojawia się niebezpieczeństwo wykorzystania naszych danych. Pozyskanie przez osoby nieuprawnione naszego numeru PESEL wraz z imieniem i nazwiskiem może mieć dla nas bardzo poważne konsekwencje – przypomina dr Edyta Bielak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Sophie Kwasny zachęca, aby Polska podpisała Konwencję 108+
Zmodernizowany instrument jest dla Państwa gotowy. Jest on po to, by chronić każdego z nas, na całym świecie, ale potrzebujemy, aby kraje go podpisały – powiedziała 28 stycznia 2019 r. Sophie Kwasny, dyrektor Wydziału Ochrony Danych Rady Europy z okazji 13. Dnia Ochrony Danych Osobowych w przemówieniu skierowanym do uczestników konferencji pt. „System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy”.
1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego a ochrona danych osobowych
Organizacja pożytku publicznego jest uprawniona do przetwarzania danych darczyńcy 1 proc. podatku, ale nie do udostępniania tych danych.
Ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680, zwana potocznie „policyjną”, już obowiązuje
Dziś, tj. 6 lutego 2019 r., weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125), wdrażająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2016/680, zwana często tzw. „dyrektywą policyjną”.
Zmiana terminów lutowych szkoleń dla inspektorów ochrony danych
Informujemy, że zmieniły się terminy dwóch szkoleń dla inspektorów ochrony danych. Szkolenie pt. „Przekazywanie danych do państw trzecich” odbędzie się 20 lutego br. (pierwotnie planowane na 19 lutego), a szkolenie pt. „Obowiązek informacyjny” - 28 lutego (pierwotnie planowane na 26 lutego). O szczegółach obu szkoleń będziemy informować w kolejnych komunikatach.
Prezes UODO chce skuteczniej chronić dane osobowe członków spółdzielni mieszkaniowych
Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaapelowała do ministra infrastruktury i rozwoju o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany brzmienia art. 30 ustawy z 6 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. W jej ocenie przepis trzeba dostosować do wymogów określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Zwróciła się także do spółdzielni, za pośrednictwem organizacji je zrzeszających, aby przestrzegały RODO.
Prezes UODO przypomina, że dziennikarze muszą chronić osoby, których dane przetwarzają
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa, skierowała do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pismo, w którym zwraca uwagę, że media, relacjonując wydarzenia, powinny dbać o prywatność osób. Pismo jest reakcją na liczne zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych protestujących pod siedzibą TVP w Warszawie, w wyemitowanym 4 lutego 2019 r. materiale „Wiadomości” TVP.
Solidne zasady ochrony danych to nie luksus, ale konieczność
Ubiegły rok był kluczowy dla ochrony danych. Sądzę, że otworzył nam oczy na wiele kwestii. Byliśmy świadkami wielu naruszeń prawa ochrony danych. Myślę, że wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z faktu, że solidne zasady ochrony danych to nie luksus, ale konieczność – powiedziała 28 stycznia br. Vera Jourova, komisarz UE ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, w specjalnym przemówieniu z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Infolinia UODO już działa
Informujemy, właśnie wznowione zostało działanie infolinii UODO. Operator telekomunikacyjny usunął bowiem spowodowane pożarem usterki techniczne. Przypominamy, że nasi eksperci są dostępni pod numerem 606-950-000. Udzielają porad w dni robocze w godz. 10.00 – 13.00. Zapraszamy
System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy – doświadczenia i wyzwania
„System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy” to temat przewodni 13. Dnia Ochrony Danych Osobowych. Głównym punktem tegorocznych obchodów będzie konferencja pod tym samym tytułem, która odbędzie się 28 stycznia br. w Warszawie.
Facebook musi respektować RODO, ale nie oświadczenia na naszym profilu
Prawo do bycia poinformowanym, do sprostowania danych czy ich usunięcia - to tylko niektóre z praw, jakie daje nam RODO. Facebook i inne portale społecznościowe muszą ich przestrzegać. Jednak oświadczenia publikowane na naszych profilach nie są wiążące dla administratorów.
Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok
Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO rocznym planem kontroli sektorowych, w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów.
Oświadczenie Prezes UODO w związku z planowaną konferencją Ministerstwa Cyfryzacji
Urząd Ochrony Danych Osobowych ze zdziwieniem przyjął zapowiedź Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącą jutrzejszej konferencji prasowej, na której mają być zaprezentowane formalne objaśnienia prawne dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców.
Prezes UODO wyjaśnia, jak przekazywać dane osobowe z Polski do Wielkiej Brytanii na wypadek brexitu
Wobec dużego prawdopodobieństwa wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia regulującej to umowy międzynarodowej, Prezes UODO wyjaśniła 17 stycznia br. podczas briefingu prasowego, jakie będą tego konsekwencje dla polskich administratorów danych i podmiotów je przetwarzających oraz radzi, jak się do tego właściwie przygotować.
#ProjektFeniks
Incydenty bezpieczeństwa informacji, w tym tych „cyber” dotyczą każdego. Gdy takie zdarzenia dotyczą nas, a nie np. dużych korporacji z profesjonalnym zapleczem działów IT, to musimy sobie radzić sami, wspierając się dobrymi praktykami i samodzielną analizą ryzyka. Pomocna w tym może być opublikowana dzisiaj, ankieta, której wypełnienie nie tylko pozwala oszacować indywidualnie ryzyka utraty danych, majątku, zdrowia i prywatności, ale również pomaga w realizacji #projektFeniks.
Trwają konsultacje załącznika do wytycznych w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących
Do 1 lutego 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi do Załącznika 1 Wytycznych 4/2018 w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących na podstawie art. 43 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679). Chodzi o wymogi na podstawie, których zostaną wyznaczone właściwe podmioty wydające administratorom certyfikaty zgodności z zasadami ochrony danych.
Prezes UODO rozpoczyna konsultacje dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych
Prezes UODO zamierza przyjąć zgodnie z art. 28 ust. 8 RODO standardowe klauzule umowne w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych.
„Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych” – transmisja on-line szkolenia dla IOD
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym wydarzeniem limit miejsc został wyczerpany w niespełna kilka minut. Żeby umożliwić osobom, którym nie udało się zarejestrować, śledzenie tego wydarzenia, szkolenie będzie transmitowane on-line. Ponadto nagranie będzie dostępne na kanale YouTube.
Wyciek danych w Morele.net pod lupą Prezesa UODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych informuje, że w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych klientów sklepów internetowych należących do Morele.net Spółka z o.o., prowadzone są czynności zmierzające do oceny, czy działalność podmiotu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?
Komitety wyborcze przed rozwiązaniem powinny zadbać o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych. Jednocześnie pamiętać należy, że sam fakt utworzenia komitetu np. przez stowarzyszenie czy partię polityczną, nie jest równoznaczny z uprawnieniem tego podmiotu, do przetwarzania danych osobowych zebranych przez komitet, także po jego rozwiązaniu.
"Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych" – już wkrótce kolejne szkolenie dla IOD
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa organizuje szkolenie adresowane do inspektorów ochrony danych (IOD). Wydarzenie, którego tematem będzie „Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych”, odbędzie się 14 stycznia 2019 r. w Warszawie. Będzie to już 13. z cyklu spotkanie przedstawicieli Urzędu z osobami pełniącymi funkcję IOD.
„Ocena skutków dla ochrony danych osobowych” - transmisja on-line szkolenia dla IOD
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie organizowanym dziś, tj. 19 grudnia 2018 r., szkoleniem dla IOD poświęconym ocenie skutków dla ochrony danych, uruchomiona została transmisja on-line.
Warto, by szkoły uczyły ochrony prywatności i danych osobowych
Spotkaniem w mazowieckiej Przysusze Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zainaugurował cykl konferencji wojewódzkich prezentujących ogólnopolski program edukacyjny dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji musi odbywać się z poszanowaniem naszych praw
Postęp związany ze sztuczną inteligencją i takimi technologiami, jak wirtualna oraz rozszerzona rzeczywistość, musi odbywać się z uwzględnieniem zasad określonych w RODO, w tym minimalizacji danych, prawidłowości czy integralności - podkreślali uczestnicy zorganizowanego przez Prezesa UODO seminarium „Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?”.
Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO
Do 18 stycznia 2019 r. trwają publiczne konsultacje Wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczących terytorialnego zakresu stosowania RODO.
Dodatkowe miejsca na seminarium "Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?"
Z uwagi na duże zainteresowanie seminarium poświęconemu rozwojowi sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości pt. „Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?”, organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), postanowiliśmy uruchomić zapisy na dodatkowych 20 miejsc.
10 wskazówek dla administratorów - jak stosować RODO – doświadczenia z pierwszego półrocza
Po analizie skarg, pytań i wpływających sygnałów Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek dla administratorów pomocnych w stosowaniu RODO na co dzień.
10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO – doświadczenia z pierwszego półrocza
Na podstawie doświadczeń z pierwszych 6 miesięcy stosowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie.
RODO – bilans półrocza
Zmiana podejścia do zarządzania danymi osobowymi, uporządkowanie działań w tym zakresie, coraz częstsze korzystanie przez nas z praw, które gwarantuje nam RODO to tylko kilka przykładów korzyści, które wynikają z rozpoczęcia stosowania nowego prawa.
List Prezesa UODO
Szanowni Państwo, właśnie mija pół roku odkąd stosujemy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO. Powoli na naszych oczach i z naszym udziałem kształtuje się nowa jakość ochrony danych osobowych. Dla wielu firm i instytucji dostosowanie się do nowych przepisów było zaledwie kolejnym krokiem, jaki wykonali w procesie doskonalenia ochrony danych osobowych. Dla części jednak stanowiło spore wyzwanie.
Dane inspektora ochrony danych powinny być łatwo dostępne
Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) powinien zadbać o to, by informacja o nim była łatwo dostępna dla osób, których dane dotyczą. Udostępnione powinny zostać takie jego dane, jak: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaprasza na seminarium poświęconą rozwojowi sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Odbędzie się ona 30 listopada 2018 r. w Warszawie.
Oszuści wykorzystują RODO, by wyłudzić pieniądze
W ostatnim okresie przedsiębiorcy dostają wezwania do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. To próba oszustwa – ostrzega Prezes UODO i radzi, by nie dokonywać wpłat, lecz zawiadamiać organy ścigania.
Decyzje administracyjne bez numeru PESEL
Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL.
40. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, 22-26.10.2018 r.
Przyjęciem pięciu rezolucji i deklaracji zakończyła się 40. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności obradująca od 22 do 26 października 2018 r. w Brukseli.
Szkoły przez zabawę będą uczyć ochrony danych osobowych
W roku szkolnym 2018/2019 w IX już edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa” będzie uczestniczyło 335 placówek edukacyjnych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zatrudnienia - szkolenie dla IOD
Pracodawcy, stosując monitoring poczty elektronicznej, muszą pamiętać o tym, by nie naruszyć prywatności pracowników. O stosowanym rozwiązaniu muszą ich poinformować, a w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym wskazać cel, zakres oraz sposób monitorowania.
Opinia EROD dotycząca wykazu rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony
Wydana przez EROD opinia wskazuje, że m.in. ze względu na potrzebę zapewniania harmonizacji rozwiązań, konieczne będzie dokonanie zmian w polskim wykazie rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych.
UODO przystąpił do postępowania dotyczącego wycieku danych z Facebooka
Ponieważ zgłoszone przez Facebook naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy m.in. polskich użytkowników, UODO przystąpił do postępowania w tej sprawie.
Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych - szkolenie dla inspektorów ochrony danych
Ze względu na rekordowe zainteresowanie tym organizowanym przez UODO 4 października 2018 r. wydarzeniem, będzie ono transmitowane on-line.
Komunikat Prezesa UODO w sprawie wycieku danych z Facebook.
W związku z opublikowanymi przez spółkę Facebook ‎informacjami dotyczącymi naruszenia ochrony danych użytkowników prowadzonego przez nią portalu społecznościowego, Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że do obowiązków administratora danych należy ustalenie użytkowników, których naruszenie dotyczy, w tym czy są wśród nich użytkownicy z Polski
KBW i jednostki samorządu dla realizacji wyborów nie powinny zawierać umów powierzenia przetwarzania
Zarówno Krajowe Biuro Wyborcze, jak i jednostki samorządu terytorialnego są administratorami odpowiadającymi za proces przetwarzania danych w związku z organizacją i przeprowadzaniem wyborów. Dlatego zawieranie przez nie umów powierzenia przetwarzania danych jest niewłaściwą praktyką.
Stworzenie kodeksu postępowania powinny poprzedzić konsultacje z interesariuszami
Jakich zasad przestrzegać, tworząc kodeksy postępowania, jakie podmioty mogą monitorować zatwierdzone kodeksy, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić konsultacje podczas prac nad takimi dokumentami – to główne tematy poruszane podczas warsztatu zorganizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla przedstawicieli środowisk pracujących nad stworzeniem kodeksów.
„Ochrona danych w fazie projektowania - wymogi RODO w tworzeniu oprogramowania” – seminarium naukowe
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na seminarium naukowe adresowane do programistów i twórców oprogramowania. Wydarzenie to odbędzie się 21 września 2018 r. w Warszawie.
Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych - szkolenie dla inspektorów ochrony danych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na kolejne szkolenie dla IOD. Odbędzie się ono 4 października 2018 r. w Warszawie i poświęcone będzie wybranym zagadnieniom istotnym dla sektora zatrudnienia.
Szkolenia i kursy z zakresu ochrony danych osobowych warto wybierać z rozwagą
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, by osoby zamierzające poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych, weryfikowały jakość szkoleń bądź kursów, w których zamierzają uczestniczyć, w tym upewniały się, kim są osoby je prowadzące.
Zapisy do IX Edycji programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” rozpoczęte
Już od 30 sierpnia ruszają zapisy do kolejnej, IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie edukacyjnym UODO mogą przesyłać zgłoszenia udziału do 21 września 2018r.
„Gotowi na RODO” – kolejna tura szkoleń dla organizacji pozarządowych
Od września 2018 r. eksperci Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontynuują szkolenia dla organizacji pozarządowych, wyjaśniające, jak w praktyce podmioty z tego sektora mają chronić dane osobowe.
Zapisy do IX edycji programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” rozpoczęte
Już od 30 sierpnia ruszają zapisy do kolejnej, IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie edukacyjnym UODO mogą przesyłać zgłoszenia udziału do 21 września 2018r.
Pierwszy wykaz rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków opublikowany w MP
24 sierpnia 2018 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony.
Zawiadamianie o dalszym pełnieniu funkcji IOD przez byłych ABl tylko do 1 września 2018 r.
Dotychczasowi ABI, którzy po 1 września 2018 r. nadal mają pełnić funkcję inspektora ochrony danych (IOD), do tego dnia muszą być zgłoszeni do Prezesa UODO.
Prezes UODO z urzędu zajmie się „czarnymi listami” pacjentów
Tworzenie listy niesolidnych pacjentów to praktyka, która wzbudziła zastrzeżenia organu ds. ochrony danych osobowych. Z urzędu sprawdzi więc, czy nie narusza ona naszych praw podstawowych.
Minął pierwszy przejściowy termin na zawiadamianie Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD
31 lipca 2018 r. upłynął pierwszy z określonych w ustawie o ochronie danych osobowych przejściowych terminów zgłaszania inspektorów ochrony danych (IOD). Dotyczył on tych podmiotów, w których nie był powołany ABI, a zgodnie z RODO musi być IOD.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami
Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności. Informujemy, że co do zasady uprzedzamy o naszych kontrolach.
Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD określone przez Ministerstwo Finansów i Prezesa UODO
Zadaniem zarówno inspektora ochrony danych, jak i audytora wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zgodnej z prawem realizacji celów i zadań tej jednostki. Dlatego działania audytorów wewnętrznych i inspektorów ochrony danych powinny być komplementarne.
Uwaga! Mija termin zawiadomienia o wyznaczeniu IOD
Przypominamy, że 31 lipca 2018 r. upływa termin zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (IOD) przez podmioty, które przed 25 maja 2018 r. nie powołały ABI, a zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO mają obowiązek wyznaczenia IOD.
Jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej
Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu z nas na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawem otrzymania kopii danych osobowych.
Zakończyły się konsultacje Wskazówek Prezesa UODO dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego zostaną uzupełnione o kwestie zasygnalizowane w toku konsultacji publicznych.
Prezes UODO rozpoczyna konsultacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem
Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w związku z zatrudnieniem wciąż budzi różnego rodzaju wątpliwości, dlatego UODO rozpoczyna konsultacje, które zakończą się opracowaniem praktycznych wskazówek w tym zakresie, które powinny być pomocne zarówno pracodawcom, jak i osobom, które starają się o zatrudnienie lub są pracownikami.
Prezes UODO organizuje warsztat o monitoringu wizyjnym
W związku z trwającymi konsultacjami Wskazówek dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 18 lipca 2018 r. organizuje w Warszawie warsztat konsultacyjny.
Prezes UODO zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji o prawach człowieka
Wydarzenie to - odbywające się 3 i 4 lipca 2018 r. w siedzibie UKSW w Warszawie - wpisuje się w obchody 25-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce.
Zadbaj, by twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem
Podczas wakacji częściej niż zazwyczaj korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, które mogą być nam pomocne w podróży czy uprawianiu sportu. Jeśli jednak instalując je, nie zachowamy należytej ostrożności, nasz telefon lub smartwatch z przyjaciela łatwo może stać się szpiegiem. Warto więc zwracać uwagę, m.in. na to, jakie dane zbierają aplikacje i na co się godzimy przy ich ściąganiu – przestrzega dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prezes UODO zaprasza inspektorów ochrony danych z sektora mieszkalnictwa na szkolenie z RODO
Już po raz 10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych organizuje sektorowe szkolenie dla inspektorów ochrony danych (IOD), dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji, które odbędzie się 26.06.2018 r.. Jest ono skierowane do osób pełniących tę funkcję w sektorze mieszkalnictwa.
Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
Od 25 maja 2018 r. z uwagi na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych tracą moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Obecnie wszelkie wymagania w powyższym zakresie powinny być zgodne z nowymi wymaganiami.
List Prezesa UODO
Szanowni Państwo, dziś 25 maja 2018 roku – rozpoczynamy stosowanie przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO. Kończy się zatem dwuletni okres dostosowawczy, w którym każdy zobowiązany do stosowania jego przepisów, powinien zacząć działać w sposób w pełni z nimi zgodny.
Terminy na wyznaczenie inspektora ochrony danych
Jedną z najważniejszych zmian, jakie od 25 maja 2018 r. wprowadziły nowe przepisy o ochronie danych osobowych jest przejście od obecnego modelu dobrowolnego wyznaczania ABI do systemu, w którym w odniesieniu do wielu podmiotów przewidziany jest obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Wobec tego każdy podmiot - niezależnie od tego, czy skorzystał wcześniej z możliwości powołania ABI, czy nie – powinien dokonać analizy, czy w świetle RODO spoczywa na nim taki obowiązek.
GIODO zaprasza na konsultacje dotyczące stosowania RODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza do skorzystania z porad swoich ekspertów, którzy 25 maja 2018 r. będą dyżurować w specjalnym punkcie konsultacyjnym. Dodatkowo do końca maja także infolinia GIODO będzie działała dłużej.
RODO znosi obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych
25 maja 2018 r. wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru.
Zgłaszanie inspektorów ochrony danych i odwoływanie ABI
Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy do nas kierować zgłoszeń powołania i odwołania ABI. W związku z wpływającymi do Biura GIODO zawiadomieniami o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD) informujemy, że zawiadomienia takie będzie można składać od 25 maja 2018 r.
Podsumowanie Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, 8.06.2018 r.
Upowszechnienie najlepszych, niekonwencjonalnych i efektywnych metod uczenia o ochronie danych osobowych to cel organizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) spotkania będącego jednocześnie podsumowaniem VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Mali i średni przedsiębiorcy muszą w określonych sytuacjach prowadzić rejestr czynności przetwarzania
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do krajowych organów nadzorczych przez przedsiębiorców, Grupa Robocza Art. 29, skupiająca unijnych rzeczników ochrony danych osobowych, w tym GIODO, przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, w jakich przypadkach administratorzy lub podmioty przetwarzające zatrudniające mniej niż 250 pracowników, muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania.
Uwaga na oferty i wymuszenia związane z RODO
GIODO przestrzega, by z rozwagą korzystać z ofert podmiotów oferujących pomoc w przygotowaniu się do RODO. Im bliżej do 25 maja 2018 r., czyli dnia rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tym częściej do firm i instytucji kierowane są oferty skorzystania z różnego rodzaju usług, przygotowujących je do osiągnięcia zgodności z RODO.