Infolinia Urzędu 606-950-000

Warto, by szkoły uczyły ochrony prywatności i danych osobowych
Spotkaniem w mazowieckiej Przysusze Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zainaugurował cykl konferencji wojewódzkich prezentujących ogólnopolski program edukacyjny dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Uwaga! Zmiana terminu szkolenia dla inspektorów ochrony danych
Najbliższe szkolenie dla inspektorów ochrony danych (IOD) dotyczące oceny skutków dla ochrony danych osobowych odbędzie się w Warszawie 19 grudnia 2018 r. Ponowna rejestracja nie jest konieczna.
Rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji musi odbywać się z poszanowaniem naszych praw
Postęp związany ze sztuczną inteligencją i takimi technologiami, jak wirtualna oraz rozszerzona rzeczywistość, musi odbywać się z uwzględnieniem zasad określonych w RODO, w tym minimalizacji danych, prawidłowości czy integralności - podkreślali uczestnicy zorganizowanego przez Prezesa UODO seminarium „Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?”.
Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO
Do 18 stycznia 2019 r. trwają publiczne konsultacje Wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczących terytorialnego zakresu stosowania RODO.
Dodatkowe miejsca na seminarium "Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?"
Z uwagi na duże zainteresowanie seminarium poświęconemu rozwojowi sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości pt. „Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?”, organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), postanowiliśmy uruchomić zapisy na dodatkowych 20 miejsc.
10 wskazówek dla administratorów - jak stosować RODO – doświadczenia z pierwszego półrocza
Po analizie skarg, pytań i wpływających sygnałów Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek dla administratorów pomocnych w stosowaniu RODO na co dzień.
10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO – doświadczenia z pierwszego półrocza
Na podstawie doświadczeń z pierwszych 6 miesięcy stosowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie.
RODO – bilans półrocza
Zmiana podejścia do zarządzania danymi osobowymi, uporządkowanie działań w tym zakresie, coraz częstsze korzystanie przez nas z praw, które gwarantuje nam RODO to tylko kilka przykładów korzyści, które wynikają z rozpoczęcia stosowania nowego prawa.
List Prezesa UODO
Szanowni Państwo, właśnie mija pół roku odkąd stosujemy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO. Powoli na naszych oczach i z naszym udziałem kształtuje się nowa jakość ochrony danych osobowych. Dla wielu firm i instytucji dostosowanie się do nowych przepisów było zaledwie kolejnym krokiem, jaki wykonali w procesie doskonalenia ochrony danych osobowych. Dla części jednak stanowiło spore wyzwanie.
Dane inspektora ochrony danych powinny być łatwo dostępne
Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) powinien zadbać o to, by informacja o nim była łatwo dostępna dla osób, których dane dotyczą. Udostępnione powinny zostać takie jego dane, jak: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaprasza na seminarium poświęconą rozwojowi sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Odbędzie się ona 30 listopada 2018 r. w Warszawie.
Oszuści wykorzystują RODO, by wyłudzić pieniądze
W ostatnim okresie przedsiębiorcy dostają wezwania do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. To próba oszustwa – ostrzega Prezes UODO i radzi, by nie dokonywać wpłat, lecz zawiadamiać organy ścigania.
Decyzje administracyjne bez numeru PESEL
Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL.
40. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, 22-26.10.2018 r.
Przyjęciem pięciu rezolucji i deklaracji zakończyła się 40. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności obradująca od 22 do 26 października 2018 r. w Brukseli.
Szkoły przez zabawę będą uczyć ochrony danych osobowych
W roku szkolnym 2018/2019 w IX już edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa” będzie uczestniczyło 335 placówek edukacyjnych.
Dostęp do numerów PESEL Polaków pod lupą UODO
Instytucje i firmy prywatne zbyt łatwo uzyskują szeroki dostęp do numerów PESEL Polaków. Brak jest należytej kontroli zasadności takich praktyk – alarmuje UODO. Po ostatniej interwencji Prezesa Urzędu, minister cyfryzacji cofnął swoją wcześniejszą decyzję przyznającą taki dostęp firmie zajmującej się egzekwowaniem długów.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zatrudnienia - szkolenie dla IOD
Pracodawcy, stosując monitoring poczty elektronicznej, muszą pamiętać o tym, by nie naruszyć prywatności pracowników. O stosowanym rozwiązaniu muszą ich poinformować, a w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym wskazać cel, zakres oraz sposób monitorowania.
Opinia EROD dotycząca wykazu rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony
Wydana przez EROD opinia wskazuje, że m.in. ze względu na potrzebę zapewniania harmonizacji rozwiązań, konieczne będzie dokonanie zmian w polskim wykazie rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych.
UODO przystąpił do postępowania dotyczącego wycieku danych z Facebooka
Ponieważ zgłoszone przez Facebook naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy m.in. polskich użytkowników, UODO przystąpił do postępowania w tej sprawie.
Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych - szkolenie dla inspektorów ochrony danych
Ze względu na rekordowe zainteresowanie tym organizowanym przez UODO 4 października 2018 r. wydarzeniem, będzie ono transmitowane on-line.
Komunikat Prezesa UODO w sprawie wycieku danych z Facebook.
W związku z opublikowanymi przez spółkę Facebook ‎informacjami dotyczącymi naruszenia ochrony danych użytkowników prowadzonego przez nią portalu społecznościowego, Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że do obowiązków administratora danych należy ustalenie użytkowników, których naruszenie dotyczy, w tym czy są wśród nich użytkownicy z Polski
KBW i jednostki samorządu dla realizacji wyborów nie powinny zawierać umów powierzenia przetwarzania
Zarówno Krajowe Biuro Wyborcze, jak i jednostki samorządu terytorialnego są administratorami odpowiadającymi za proces przetwarzania danych w związku z organizacją i przeprowadzaniem wyborów. Dlatego zawieranie przez nie umów powierzenia przetwarzania danych jest niewłaściwą praktyką.
Stworzenie kodeksu postępowania powinny poprzedzić konsultacje z interesariuszami
Jakich zasad przestrzegać, tworząc kodeksy postępowania, jakie podmioty mogą monitorować zatwierdzone kodeksy, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić konsultacje podczas prac nad takimi dokumentami – to główne tematy poruszane podczas warsztatu zorganizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla przedstawicieli środowisk pracujących nad stworzeniem kodeksów.
„Ochrona danych w fazie projektowania - wymogi RODO w tworzeniu oprogramowania” – seminarium naukowe
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na seminarium naukowe adresowane do programistów i twórców oprogramowania. Wydarzenie to odbędzie się 21 września 2018 r. w Warszawie.
Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych - szkolenie dla inspektorów ochrony danych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na kolejne szkolenie dla IOD. Odbędzie się ono 4 października 2018 r. w Warszawie i poświęcone będzie wybranym zagadnieniom istotnym dla sektora zatrudnienia.
Szkolenia i kursy z zakresu ochrony danych osobowych warto wybierać z rozwagą
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, by osoby zamierzające poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych, weryfikowały jakość szkoleń bądź kursów, w których zamierzają uczestniczyć, w tym upewniały się, kim są osoby je prowadzące.
Zapisy do IX Edycji programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” rozpoczęte
Już od 30 sierpnia ruszają zapisy do kolejnej, IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie edukacyjnym UODO mogą przesyłać zgłoszenia udziału do 21 września 2018r.
„Gotowi na RODO” – kolejna tura szkoleń dla organizacji pozarządowych
Od września 2018 r. eksperci Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontynuują szkolenia dla organizacji pozarządowych, wyjaśniające, jak w praktyce podmioty z tego sektora mają chronić dane osobowe.
Zapisy do IX edycji programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” rozpoczęte
Już od 30 sierpnia ruszają zapisy do kolejnej, IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie edukacyjnym UODO mogą przesyłać zgłoszenia udziału do 21 września 2018r.
Pierwszy wykaz rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków opublikowany w MP
24 sierpnia 2018 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony.
Zawiadamianie o dalszym pełnieniu funkcji IOD przez byłych ABl tylko do 1 września 2018 r.
Dotychczasowi ABI, którzy po 1 września 2018 r. nadal mają pełnić funkcję inspektora ochrony danych (IOD), do tego dnia muszą być zgłoszeni do Prezesa UODO.
Prezes UODO z urzędu zajmie się „czarnymi listami” pacjentów
Tworzenie listy niesolidnych pacjentów to praktyka, która wzbudziła zastrzeżenia organu ds. ochrony danych osobowych. Z urzędu sprawdzi więc, czy nie narusza ona naszych praw podstawowych.
Minął pierwszy przejściowy termin na zawiadamianie Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD
31 lipca 2018 r. upłynął pierwszy z określonych w ustawie o ochronie danych osobowych przejściowych terminów zgłaszania inspektorów ochrony danych (IOD). Dotyczył on tych podmiotów, w których nie był powołany ABI, a zgodnie z RODO musi być IOD.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami
Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności. Informujemy, że co do zasady uprzedzamy o naszych kontrolach.
Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD określone przez Ministerstwo Finansów i Prezesa UODO
Zadaniem zarówno inspektora ochrony danych, jak i audytora wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zgodnej z prawem realizacji celów i zadań tej jednostki. Dlatego działania audytorów wewnętrznych i inspektorów ochrony danych powinny być komplementarne.
Uwaga! Mija termin zawiadomienia o wyznaczeniu IOD
Przypominamy, że 31 lipca 2018 r. upływa termin zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (IOD) przez podmioty, które przed 25 maja 2018 r. nie powołały ABI, a zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO mają obowiązek wyznaczenia IOD.
Jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej
Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu z nas na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawem otrzymania kopii danych osobowych.
Zakończyły się konsultacje Wskazówek Prezesa UODO dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego zostaną uzupełnione o kwestie zasygnalizowane w toku konsultacji publicznych.
Prezes UODO rozpoczyna konsultacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem
Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w związku z zatrudnieniem wciąż budzi różnego rodzaju wątpliwości, dlatego UODO rozpoczyna konsultacje, które zakończą się opracowaniem praktycznych wskazówek w tym zakresie, które powinny być pomocne zarówno pracodawcom, jak i osobom, które starają się o zatrudnienie lub są pracownikami.
Prezes UODO organizuje warsztat o monitoringu wizyjnym
W związku z trwającymi konsultacjami Wskazówek dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 18 lipca 2018 r. organizuje w Warszawie warsztat konsultacyjny.
Prezes UODO zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji o prawach człowieka
Wydarzenie to - odbywające się 3 i 4 lipca 2018 r. w siedzibie UKSW w Warszawie - wpisuje się w obchody 25-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce.
Zadbaj, by twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem
Podczas wakacji częściej niż zazwyczaj korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, które mogą być nam pomocne w podróży czy uprawianiu sportu. Jeśli jednak instalując je, nie zachowamy należytej ostrożności, nasz telefon lub smartwatch z przyjaciela łatwo może stać się szpiegiem. Warto więc zwracać uwagę, m.in. na to, jakie dane zbierają aplikacje i na co się godzimy przy ich ściąganiu – przestrzega dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prezes UODO zaprasza inspektorów ochrony danych z sektora mieszkalnictwa na szkolenie z RODO
Już po raz 10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych organizuje sektorowe szkolenie dla inspektorów ochrony danych (IOD), dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji, które odbędzie się 26.06.2018 r.. Jest ono skierowane do osób pełniących tę funkcję w sektorze mieszkalnictwa.
Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
Od 25 maja 2018 r. z uwagi na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych tracą moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Obecnie wszelkie wymagania w powyższym zakresie powinny być zgodne z nowymi wymaganiami.
List Prezesa UODO
Szanowni Państwo, dziś 25 maja 2018 roku – rozpoczynamy stosowanie przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO. Kończy się zatem dwuletni okres dostosowawczy, w którym każdy zobowiązany do stosowania jego przepisów, powinien zacząć działać w sposób w pełni z nimi zgodny.
Terminy na wyznaczenie inspektora ochrony danych
Jedną z najważniejszych zmian, jakie od 25 maja 2018 r. wprowadziły nowe przepisy o ochronie danych osobowych jest przejście od obecnego modelu dobrowolnego wyznaczania ABI do systemu, w którym w odniesieniu do wielu podmiotów przewidziany jest obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Wobec tego każdy podmiot - niezależnie od tego, czy skorzystał wcześniej z możliwości powołania ABI, czy nie – powinien dokonać analizy, czy w świetle RODO spoczywa na nim taki obowiązek.
GIODO zaprasza na konsultacje dotyczące stosowania RODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza do skorzystania z porad swoich ekspertów, którzy 25 maja 2018 r. będą dyżurować w specjalnym punkcie konsultacyjnym. Dodatkowo do końca maja także infolinia GIODO będzie działała dłużej.
RODO znosi obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych
25 maja 2018 r. wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru.
Zgłaszanie inspektorów ochrony danych i odwoływanie ABI
Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy do nas kierować zgłoszeń powołania i odwołania ABI. W związku z wpływającymi do Biura GIODO zawiadomieniami o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD) informujemy, że zawiadomienia takie będzie można składać od 25 maja 2018 r.
Podsumowanie Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, 8.06.2018 r.
Upowszechnienie najlepszych, niekonwencjonalnych i efektywnych metod uczenia o ochronie danych osobowych to cel organizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) spotkania będącego jednocześnie podsumowaniem VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Mali i średni przedsiębiorcy muszą w określonych sytuacjach prowadzić rejestr czynności przetwarzania
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do krajowych organów nadzorczych przez przedsiębiorców, Grupa Robocza Art. 29, skupiająca unijnych rzeczników ochrony danych osobowych, w tym GIODO, przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, w jakich przypadkach administratorzy lub podmioty przetwarzające zatrudniające mniej niż 250 pracowników, muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania.
Uwaga na oferty i wymuszenia związane z RODO
GIODO przestrzega, by z rozwagą korzystać z ofert podmiotów oferujących pomoc w przygotowaniu się do RODO. Im bliżej do 25 maja 2018 r., czyli dnia rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tym częściej do firm i instytucji kierowane są oferty skorzystania z różnego rodzaju usług, przygotowujących je do osiągnięcia zgodności z RODO.